Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Công bố các Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Sáng ngày 13/3/2020, Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Lâu Thượng . Đến dự buổi lễ có đồng chí...

Hưởng ứng tết trồng cây năm 2020

Sáng 07 / 0 2, tức ngày  14 tháng Giêng năm Canh Tý, tại điểm trường Làng Hang thuộc trường Tiểu học Lâu Thượng , UBND xã Lâu Thượng tổ...

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Ra mắt Tổ tự quản đảm bảo trật tự ATGT ở khu dân cư

Ra mắt Tổ tự quản đảm bảo trật tự ATGT ở khu dân cư

Hoạt Động Của Xã Lâu Thượng

Công bố các Quyết định điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Sáng ngày 13/3/2020, Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động Công an...

Hưởng ứng tết trồng cây năm 2020

Sáng 07 / 0 2, tức ngày  14 tháng Giêng năm Canh Tý, tại ...

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 4244

  Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

 • 595/KH-UBND

  595/KH-UBND - 04/08/2020 - UBND xã Lâu Thượng Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn xã

 • 10/KH-UBND

  Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020

 • 640/TB-UBND

  Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ nghoe, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4631

Tổng truy cập: 46386